MATEO Packing, s.r.o.

Obalová
a paskovací technika

O společnosti

Společnost MATEO PACKING s.r.o. byla založena v roce 1992 jako obchodní společnost. V oboru obalových materiálů začala podnikat v roce 2002. V roce 2006 zakoupila první výrobní zařízení na výrobu extrudovaných folií a dvě recyklační linky na zpracování odpadních folií.

V současné době je společnost MATEO PACKING s.r.o. jedním z největších výrobců i zpracovatelů LDPE folií.

Odpadní folie zpracováváme již na 4 recyklačních linkách s kapacitou 450 tun vyrobeného regranulátu za měsíc. Folie vyrábíme na 14 extrudérech a v roce 2016 plánujeme rozšíření o další 2. Naše výrobní kapacita na fólie je aktuálně cca 850 tun měsíčně.

V roce 2013 a 2015 jsme postavily 2 nové výrobní a skladovací haly, aby bylo možné držet dostatečné skladové zásoby a rozšiřovat výrobu.

Naše výrobky dodáváme jak v rámci České republiky, tak i do zahraničí -  do Německa směřuje až 80% naší produkce rolovaných pytlů.

Naše společnost má na základě rozhodnutí KUSK souhlas ke sběru, výkupu a využívání plastových odpadů. Pod registračním číslem 0332/500/914/12 jsme zapsáni do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů podle zákona 477/2001Sb.